Návod na použití příruček

Soustava filatelistických příruček obsahuje přehledy typů, deskových odchylek a vad poštovních známek a aršíků vydaných na historickém území Čech a Slovenska.

Vyhledání příručky

příručkách můžete vyhledat aršík, či známku, o niž máte zájem:

procházením obsahu soustavy
od historických období, přes ročníky, série až k samotné příručce,
vyhledáváním
přímo podle katalogového čísla, jehož parametry lze upřesnit podle nabídky.

Orientace v příručce

Příručka nabídne:

 • tiskové desky se známkovými, nebo aršíkovými poli s odpovídajícími DV,
 • složku „Ke čtení“ s doplňujícími informacemi o známce či aršíku,
 • doplňkové složky s obrázky vybranými podle specifického klíče,
 • obrázkové mapy,
 • stupeň ověření – vyjádřený soustavou a .

Obrázkové mapy

Obraz známky je rozdělen na sektory (výřezy) a usnadní vyhledávání ZP podle nalezené DV.

 • Kliknutím na místo výskytu DV na obrázkové mapě se otevře vymezený sektor (výřez) obrazu známky s DV, které se v něm nalézají. Kliknutím na symbol TD otevřete příslušné známkové pole příslušné desky (soubor bude zvýrazněn).
 • Opakující se vady (vady negativu, primární vady apod.) budou zpravidla v mapě zobrazeny pouze jednou s příslušnou poznámkou.

Stupeň ověření

6 stupňová soustava vyjadřuje míru ověření údajů v příručce.

(0)
Příručka obsahuje jen DV z částí TD, nebo jen jednotlivých známek. Může obsahovat i vyobrazení z TD označených "n", DV ze známého ZP, ale neurčené TD.
(1)
Příručka obsahuje deskové či jiné vady nalezené na celé, potažmo téměř celé TD. Vady však nejsou, až na publikované vyjímky, nijak ověřeny. Příručka proto může obsahovy nahodilosti, nedotisky apod.
(2)
Příručka obsahuje deskové vady nalezené na celé, potažmo téměř celé TD. Příručka je sestavena podle zpracované a dostupné publikace. Není však vyloučen chybný popis či záměna ilustrace DV. Příručka proto může obsahovat chybná vyobrazení či popisy.
(3)
Příručka obsahuje deskové vady nalezené na větším množství celých TD. Příručka je sestavena podle zpracované a dostupné publikace, nebo v součinnosti s více sběrateli. Není však vyloučena možnost nepřesného popisu, zejména výskytu DV jen na části nákladu.
(4)
Příručka obsahuje deskové vady nalezené na větším množství celých TD. Příručka je sestavena podle precizně zpracované publikace, nebo potvrzena více sběrateli. Mohou v ní chybět jen DV, které unikly pozornosti, nebo DV na části nákladu.
(5)
Příručka je sestavena podle precizně zpracované publikace, doplněna o nejnovější poznatky a potvrzena řadou sběratelů.

Vizuální projev obrázků

Zpracování obrázků do příručky je objektivně i subjektivně závislé na řadě faktorů:

 • kvalitě skenovaného originálu,
 • kvalitě a nastavení skeneru,
 • elektronickém přenosu souborů,
 • následné úpravě obrázků,
 • rozlišovacích schopnostech monitoru,
 • velikosti zobrazené části známky,
 • úhlu pod kterým monitor sledujete,

Jako základní nastavení skeneru bylo zvoleno rozlišení 600 DPI, 1200 DPI při potřebě detailního rozlišení podle méně výrazných odchylek tisku. Některé DV (vlasové rysky, drobné body, skvrny v odstínu barvy) jsou na obrázcích pro přehlednost zvýrazněny, nemusí tedy přesně odpovídat intenzitě s jakou se projevují na originále.

Není-li ze snímku DV příliš patrná, lze snímek zvětšit a šipkami na okraji snímku přejít na snímek následující, nebo předchozí.

Příručka není vhodná k rozlišování známek podle barevných odstínů.

Diskuze

Rozdělena na dvě základní fóra umožňuje uživatelům příruček vyjadřovat své názory:

v rovině obecné
o filatelii, nejnovějších trendech a zajímavostech, výstavách a exponátech
v rovině odborné
k poznatkům o jednotlivých známkách a aršících, novým objevům a nálezům apod.
Upozornění
Nevhodné příspěvky obsahující vulgarismy, osobní invektivy či příspěvky, které se netýkají filatelie budou správcem odstraněny.

Inzerce

Je poskytovaná zdarma a umožní nabízet a poptávat předměty filatelistického zájmu vydaných na území Čech a Slovenska. Inzerce je pro usnadnění orientace rozdělena do kapitol shodně s rozdělením příruček na jednotlivá historická období a inzerovat lze:

 • celé sbírky
 • sestavy
 • jednotlivé exempláře bez ohledu na jejich filatelistickou hodnotu

V současné době zůstane inzerát ve FEP zařazen po dobu 90 dnů.

Upozornění
Nevhodné inzeráty, zejména na známkovou produkci jiných zemí, pomůcky pro filatelisty, či inzeráty nefilatelistického charakteru, budou správcem odstraněny.

Přejít zpět na úvodní stranu.