Filatelistické elektronické příručky
pro sběratele poštovních známek vydaných na území České republiky a Slovenska od roku 1918 do současnosti

Vítejte

Filatelistické elektronické příručky (FEP) umožňují vytvořit soustavu interaktivních, sofistikovaných a flexibilních příruček, které Vám nabídnou:

  • přehledné řazení známek podle tiskových desek, aršíkových polí, katalogových čísel, sérií a období,
  • podrobné prohlížení jednotlivých deskových vad organizovaných podle daných parametrů,
  • rychlé a pohodlné vyhledávání deskových vad na základě umístění na známce,
  • elektronickou konzultaci a výměnu poznatků,
  • usnadnění doplňování sbírek.

Tato soustava příruček by měla postupně zahrnovat produkci poštovních známek od roku 1918 dosud, což není v silách jedince. Proto je jejím mottem:

„Ten dělá to a ten zas tohle a všichni…“

Jste-li ochotni obětovat trochu svého volného času a podělit se svými poznatky a obrázky z Vašich sbírek s ostatními nebo projekt podpořit, otevřete si prosím Podílejte se.

Než poprvé otevřete příručky, přečtěte si prosím Návod na použití příruček.