holubice - 20 hal

POFIS:CS 148

 Ověření:

 Ročník: 1920

 Období: ČSR I (1918–1939)

 Série: Holubice

knihtisk - tiskové desky 10x10 ZP - 15 TD (viz "ke čtení")
použitá literatura: Monografie čsl. známek 2. díl, studije Společnosti sběratelů čs. knihtiskových známek z roku 1988 - autoři Jiří a Martin Kašparovi. ( Při sestavování příručky nebyl dostatek informací ani podkladů, záznamy mohou být chybné)
spravuje filat.cs@email.cz

Mapy

Tiskové desky