Hradčany 75 hal šedozelená (V.kresba)

POFIS:CS 18

 Ověření:

 Ročník: 1918

 Období: ČSR I (1918–1939)

 Série: Hradčany 1918

knihtisk, dvě tiskové desky po 100 ZP - TF 2x100
použitá literatura: Studijní filatelistická příručka SČSF č. 8/1989 - autor Jiří Krňák
obrázky poskytl: Mark Wilson - USA
sestavil a spravuje: filat.cs@email.cz