Hradčany 10 hal červená (I.kresba)

POFIS:CS 5

 Ověření:

 Ročník: 1918

 Období: ČSR I (1918–1939)

 Série: Hradčany 1918

knihtisk, čtyři tiskové desky po 100 ZP (10x10)
použitá literatura: studie " Rekonstrukce tiskových desek" autoři Zdeněk Ryvola, Ladislav Hanák, RNDr. Karel Paděra (1987)
sestavil a spravuje filat.cs@email.cz

Mapy

Tiskové desky