Jiří Trnka - vlastní podobizna

POFIS:CS 2822

 Ověření:

 Ročník: 1987

 Období: ČSSR (1961–1989)

 Série: Umění 1987

Ocelotisk z plochých desek, dvě tiskové desky po 4 známkových polích a dva nepotištěné kupony.
použitá literatura: Zpravodaj ČSSF.
sestavil a spravuje: filat.cs@mail.cz

Tisková deska A

TD A ZP 2 a

TD A ZP 2 a

TD A ZP 2 b

TD A ZP 2 b


Tisková deska B

TD B ZP 1 a

TD B ZP 1 a

TD B ZP 1 b

TD B ZP 1 b

TD B ZP 2 a

TD B ZP 2 a